ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεια Επικοινωνιας

OIKOS PLAN (ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

Διεύθυνση: Bασ. Παύλου 126 κ Τζαβέλλα,
Πειραιάς- Καστέλα
Τκ: 18534
Τηλέφωνο : 210 4110 617 κ 210 4110 618
Κινητό: 697 759 4646
Fax : 210 4110698
E-mail: oikosplan@gmail.com, info@oikosplan.gr

Φορμα επικοινωνιας